Kosztorys inwestorski – Wrocław

Oferujemy również wykonywanie przedmiarów i kosztorysów robót budowlanych w oparciu o profesjonalne narzędzie jakim jest program Norma

W ramach usługi otrzymują Państwo szczegółowy kosztorys inwestorski (lub inny, zgodnie z oczekiwaniami) wraz z przedmiarem. Takie opracowanie pozwala na :

  • oszacowanie kosztów budowy w przypadku inwestora
  • oszacowanie niezbędnych nakładów w przypadku firmy startującej do przetargu lub składającej ofertę
  • ustalenie szczegółowego zakresu prac do umowy
  • rozliczenie powykonawcze

Jesteśmy w stanie wykonać zarówno kosztorys dla przygotowanego wcześniej przedmiaru robót, lub też zrobić wszystko kompleksowo na podstawie dokumentacji projektowej w formie papierowej lub elektronicznej