Kierownik budowy na Wrocław i okolice

Inspektor nadzoru - kompleksowe prowadzenie budowy
nadzór budowlany, inspektor nadzoru

Zgodnie z polskim ustawodawstwem niemal każda budowa wymaga udziału kierownika budowy jako uczestnika całego procesu budowlanego. Rozpoczęcie i zakończenie budowy ze względów formalnych jest niemożliwe bez jego udziału. Należy jednak pamiętać, że jest to obostrzenie mające działać w obronie interesów inwestora, który zatrudniając osobę z odpowiednimi kwalifikacjami może liczyć na nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac. Wybór kierownika jest nie mniej ważny od wyboru samego wykonawcy. W praktyce powinno wyglądać to tak, że im mniej doświadczony wykonawca tym bardziej doświadczony kierownik. Właściwy nadzór podczas prowadzenia prac budowlanych zapewnia wykonanie budynku w zgodzie z normami i sztuką budowlaną oraz pozwala na wyeliminowanie wielu błędów (również projektowych) mogących mieć wpływ na późniejszą eksploatację.


Warto pamiętać, że w szeroko pojętym interesie inwestora leży aby wybrać kierownika doświadczonego i zaangażowanego, tak aby nadzorował wszystkie kluczowe etapy. Niestety niektórzy zamiast nadzoru nad budową oferują jedynie swój podpis, co jest jedynie pozorną oszczędnością ponieważ poprawianie niezauważonych na wczesnym etapie błędów potrafi być bardzo kosztowne.


Jeśli poszukują Państwo zaangażowanego i doświadczonego INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub KIEROWNIKA BUDOWY we Wrocławiu – zachęcamy do kontaktu.

Henryk Olszewski
W roku 1986 zdobyłem uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które dają mi prawo do kierowania robotami budowlanymi. Należę do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowlanych. Obecnie posiadam już 25 letnie doświadczenie jako kierownik budowy we Wrocławiu co oznacza około 100 ukończonych budów.

nadzór kierownik budowy

Obowiązki, prawa i możliwości kierownika budowy – co warto wiedzieć?

Rozpoczęcie i zakończenie budowy ze względów formalnych jest niemożliwe bez udziału kierownika budowy. Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w Polsce praktycznie każda budowa wymaga jego obecności, jako uczestnika procesu budowlanego, ponieważ wiąże się to z koniecznością zorganizowania licznych pozwoleń i uprawnień. Co ważne, obostrzenie ma na celu interesy inwestora, który zatrudniając osobę o odpowiednich kwalifikacjach powinien liczyć na nadzorowanie wykonanych prac i ich prawidłowość, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na realizowaną inwestycję. Wybór kierownika budowy jest wobec tego równie istotny, co wybór samego wykonawcy. Planowanie inwestycji powinno od razu uwzględniać kwestię pozyskania odpowiednich specjalistów.

Kierownikiem budowy może być jedynie osoba, która posiada w tym celu odpowiednie uprawnienia. Działalność kierownika budowy regulowana jest ustawą o prawie budowlanym, w której określone są także jego prawa i obowiązki. Należy wiedzieć, że oprócz prowadzenia dokumentacji budowy i realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy, kierownik ma za zadanie zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego. Oczywiście wszystkie jego czynności muszą odbywać się zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.

Odpowiednie nadzorowanie prowadzenia prac budowlanych zapewnia nie tylko wykonanie budynku zgodnie z normami i sztuką budowlaną, ale przede wszystkim pozwala na wyeliminowanie licznych błędów, które niewątpliwie mogą mieć wpływ na późniejszą eksploatację i poziom bezpieczeństwa i komfortu w budynku. Dla każdego inwestora powinno to mieć priorytetowe znaczenie, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na późniejsze użytkowanie domu oraz koszty eksploatacji. Niewątpliwie kierownik budowy (Henryk Olszewski) jest jedną z osób, na których ciąży największa odpowiedzialność za realizowaną inwestycję. Niemniej jednak nie ma on obowiązku reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą, zwłaszcza gdy jest zatrudniony przez tego ostatniego. W takiej sytuacji o jakość robót powinien zadbać sam inwestor lub jego przedstawiciel na budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego (również świadczymy takie usługi – więcej tu: inspektor nadzoru Wrocław). Niewątpliwie istotne jest, aby rozgraniczyć obowiązki, jakie spoczywają na kierowniku budowy. Jedyną osobą uprawnioną do podejmowania decyzji o zmianach w projekcie jest projektant, co niestety bardzo często jest pomijane i o wprowadzenie zmian prosi się kierownika. On z kolei może tylko wnioskować o takie zmiany.

W szeroko pojętym interesie inwestora leży aby wybrać doświadczonego i zaangażowanego kierownika budowy, jak Henryk Olszewski, który będzie nadzorował wszystkie kluczowe etapy. Inwestorom zależy także na tym, aby realizowane były podstawowe kwestie formalne związane z całym procesem. Natomiast niektórzy zamiast nadzoru nad budową oferują wyłącznie własny podpis, co jest oczywiście pozorną oszczędnością. Wynika to z faktu, że poprawianie niezauważonych na wczesnym etapie błędów może kosztować naprawdę sporo pieniędzy. Kierownik budowy może występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych w określonych warunkach, co powinno jeszcze bardziej zwiększyć podejście inwestora do znalezienia odpowiedniej osoby.

Jeśli zależy nam na tym, aby współpracował z nami odpowiedzialny kierownik budowy we Wrocławiu (i okolicznych powiatach) polecamy nasze usługi w tym zakresie. Dla każdego inwestora kluczowe znaczenie powinno mieć bezpieczeństwo oraz realizowanie inwestycji zgodnie z założeniami. Każde zatrzymanie budowy powinno mieć swoje uzasadnienie, a tego możemy wymagać jedynie od kierownika budowy, który jako osoba za to odpowiedzialna ma świadomość, jak prezentują się poszczególne etapy budowy.